Aparati i rampe

Parking rampe i parking aparati

PARKING APARAT Megapark je jedini aparat na tržištu koji nudi uslugu izdavanja GSM KARTE. Na prednjoj strani uređaja nalazi se
LCD displej na kojem je iskazano tačno vrijeme, datum i parking zona u kojoj se nalazi uređaj. Jednostavna uputstva i
LCD displej vodi korisnika kroz proces kupovine karte. Predviđen je da radi potpuno samostalno. Ukoliko aparat otkrije bilo kakav problem sa
svojim radom uključuje se proces dojave GSM modulom. Aparat se napaja putem solarnog foto-naponskog sistema. Ugrađena inovativna tehnika omogućuje višednevnu autonomiju bez dopunjavanja. Uz opciju priključka na električnu
mrežu nudimo i opciju hlađenja ili grijanja aparata ovisno o vremenskim uslovima. Sistem nudi naplatu četiri vrste usluga. Uz naplatu parkinga nudimo još tri dodatne mogućnosti naplate
različitih usluga (npr. naplata kazne, ulazak na plažu, naplata ležaljki/suncobrana).

010 uklonjen otisak stopala i br retuširan
009
009 retuširan aparat
007
006
003
002
001